Her åpnet Øystein ny butikk. 500 søkte om jobb

foto