Klassekampen har spurt statsråden direkte om dette.

– Vi ønsker å ha kommunene med oss på laget, og derfor vil vi sikre at mer av verdiene som blir skapt av vindkraft, havner i kommunene. Vi vil rett og slett at kommunene skal sitte igjen med mer, sier Aasland.

På ny stilt spørsmålet om kommunene får absolutt veto mot vindkraft, sier han dette:

– Vi vil ikke at vindkraft skal være uønsket. Vi vil ikke overkjøre kommunene i disse sakene, og den nye produksjonsavgiften er det viktigste grepet for å få til det. Vi ønsker å motivere kommunene på en best mulig måte og at de skal være positive til vindkraft.

foto
– Vi vil ikke at vindkraft skal være uønsket, sier olje- og energiminister Terje Aasland, her under en pressekonferanse nylig. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Tas opp etter tre år

Aasland la fredag fram hovedpunkter fra regjeringens tillegg til energimeldingen. Blant annet vil regjeringen be Norges vassdrags og energidirektorat (NVE) om å ta opp igjen konsesjonsbehandling av vindkraft på land etter en tre år lang pause.

– Men det må skje med kommunenes vilje. Jeg tror vi får med oss mange kommuner på det, sa olje- og energiministeren i forrige uke.

Fortgang med havvind

Ifølge framleggingen fredag jobber regjeringen også for å få fortgang i prosessene med havvind. De første prosjektene kan være i drift før 2030, ifølge olje- og energiministeren.

I dag tar ordinær konsesjonsbehandling åtte-ni år, men regjeringen vil at det skal skje raskere. Den vil starte grunnundersøkelser og miljøkartlegging, såfremt det er støtte i Stortinget.