– Jeg har aldri vært med på et revidert budsjett der det er skjedd så store endringer fra det vedtatte statsbudsjettet til det reviderte budsjettet. Det er et tegn på at det er skjedd mye i Norge og verden, sa finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) under debatten i Stortinget fredag.

Han viste til pandemitiltakene og omikronbølgen i vinter, strømpriskrisen og krigen i Ukraina

– Til sammen har vi hatt ekstraordinære utgifter og vedtak i salen på 60 milliarder kroner, sa han.

Det reviderte budsjettet ble landet mandag kveld etter flere uker med forhandlinger mellom SV og regjeringspartiene Ap og Sp.

SV fikk blant annet redusert en del av de foreslåtte bistandskuttene, sikret momsfritak for de rimeligere elbilene og fortsatte elbilfordeler, og gjennomslag for å skjerme områder nær iskanten mot oljeboring.