Selskapet har slitt økonomisk lenge, og retten lot seg ikke overbevise om at Evergrande ville klare å komme i havn med en omstruktureringsavtale med kreditorene.

– Med tanke på den åpenbare mangelen på fremdrift mot å legge fram et levedyktig forslag til restrukturering, mener jeg det er riktig for retten å beordre tvangsoppløsning av selskapet, og jeg gir derfor en slik ordre, sa dommer Linda Chan mandag morgen.

Aksjekursen stupte mer enn 20 prosent på Hongkong-børsen etter at kjennelsen var klar. Kort tid etter ble handelen stanset.

Sak siden 2022

Ordren fra domstolen igangsetter en lang prosess der blant annet selskapets formue skal avvikles og ledelsen skal erstattes.

En av Evergrandes kreditorer, Top Shine Global, sendte inn begjæringen om avvikling av selskapet i 2022, og saken har gått saktmodig framover mens partene har forsøkt å finne fram til en avtale. Men nå har altså dommer Chan satt ned foten.

I domsopplesingen sa hun at hun i desember hadde gjort det veldig klart at hun ventet seg et fullstendig formulert og levedyktig avtaleforslag, som Evergrande skulle diskutere med kreditorene og kinesiske myndigheter – men at ingenting av dette har skjedd.

Strammet inn

Kinas bygg- og eiendomssektor har tidligere utgjort en firedel av landets bruttonasjonalprodukt. Men president Xi Jinping anså gjelden Evergrande og andre selskaper pådro seg som en uakseptabel risiko for Kinas økonomi.

Myndighetene har gradvis strammet inn på selskapenes tilgang til kreditt siden 2020, og en bølge av mislighold fulgte. Evergrande misligholdt gjelden sin første gang i 2021.

Ved utgangen av juni estimerte Evergrande at de hadde en gjeld på 328 milliarder amerikanske dollar, omtrent 3418 milliarder norske kroner.