Tirsdagens snittpris per kWh er 16,5 øre høyere enn mandag og 22,1 øre høyere enn samme dag året før, viser tall fra hvakosterstrommen.no.

Maksprisen tirsdag på 1,12 kroner per kWh er den høyeste i landet og inntreffer mellom klokken 8 og 9 på morgenen. Den er 29,8 øre høyere enn mandag og 39,4 øre høyere enn samme dag året før.

Ser man bort fra strømstøtten, men inkluderer moms (25 prosent), forbruksavgift (15,84 øre per kWh) og avgift til Enova (1 øre per kWh), ville maksprisen i Midt-Norge vært 1,61 kroner.

90 prosent av prisen over 73 øre dekkes av strømstøtten, og støtten beregnes time for time. Det betyr at i den timen prisen ligger på 1,12 kroner, dekkes 35,6 øre.

Minsteprisen blir på 71,5 øre per kWh mellom klokken 3 og 4 på natten og er den laveste i landet.

Sjekk Adresseavisens strømoversikt her!