Torsdagens snittpris per kWh er 0,1 øre lavere enn onsdag og 78,5 øre lavere enn samme dag året før, viser tall fra hvakosterstrommen.no.

Maksprisen torsdag på 21,8 øre per kWh er mellom klokken 16 og 17. Den er 4,4 øre lavere enn onsdag og 1,044 kroner lavere enn samme dag året før.

Ser man bort fra strømstøtten, men inkluderer moms (25 prosent), forbruksavgift (15,84 øre per kWh) og avgift til Enova (1 øre per kWh), ville maksprisen i Midt-Norge vært 48,3 øre.

90 prosent av prisen over 73 øre dekkes av strømstøtten, og støtten beregnes time for time. Strømstøtten dekker altså ingenting torsdag, siden prisen aldri overstiger 73 øre.

Minsteprisen blir på 18,9 øre per kWh mellom klokken 5 og 6 på natten og er den laveste i landet.