– Dette har vært en sak som har vært ganske krevende og som vi har jobbet med over tid, sa stortingspresident Masud Gharahkhani (Ap) til pressen onsdag.

Der skulle han informere om hva Stortingets presidentskap har landet på etter å ha diskutert kravet fra Skatteetaten. Kravet gikk ut på at Stortinget har betalt 1 million kroner for lite i arbeidsgiveravgift i kjølvannet av pendlerboligsakene.

– Det presidentskapet har kommet fram til nå, er at vi ikke ønsker å klage dette inn til Skatteklagenemnda, sa Gharahkhani, som la til at de ønsker å gjøre opp for seg og legge saken bak seg.

– Vi vil betale for oss, sa stortingspresidenten.

– Opptatt av åpenhet

Både Statsministerens kontor (SMK) og Stortinget har tidligere uttalt at de mener Skatteetaten tolker reglene for strengt.

– Vi har gjennom prosessen vært opptatt av åpenhet, at vi skal klargjøre hvordan skattereglene er, og betale riktig skatt. Vi registrerer også at det i det juridiske miljøet er diskusjoner som handler om merkostnader. Det handler ikke bare om stortingsrepresentanter, men alle andre i samme pendlersituasjon. Men vi har kommet fram til denne beslutningen, sier stortingspresidenten.

– Dersom det er enkelte stortingsrepresentanter som er berørt og som opplever at deres sak ikke er vurdert godt nok, så står de fritt til selv å velge å vurdere hvorvidt de skal klage videre, legger han til.

På spørsmål om avgjørelsen var enstemmig blant partiene, svarer Gharahkhani:

– De parlamentariske lederne gir innspill til oss, og vi er i alle fall glade for at presidentskapet er enige om det vi nå legger fram.

En periode på flere år

Skatteetaten tok for seg perioden 2017 til 2020 i kjølvannet av avsløringer i flere medier knyttet til pendlerboliger. Skattemeldingene til både stortingspolitikere og tidligere regjeringsmedlemmer ble ettergått.

I oktober varslet Skatteetaten at 38 stortingsrepresentanter har fått økt skatt, og det ble fattet vedtak om tilleggsskatt i elleve saker.

Grunnlaget for arbeidsgiveravgiften som Stortinget skal betale, har dermed økt med rundt 7,3 millioner kroner i perioden. Dette medførte at skatteregningen ble på ytterligere 1 million kroner.

– Forhåpentligvis et punktum

Rødt-leder Bjørnar Moxnes er glad for at Stortinget velger å gjøre opp for seg og håper at dette er siste kapittel i saken.

– Forhåpentligvis er dette også et endelig punktum for at Stortinget legger tid og ressurser i å slå ring rundt privilegiene til toppolitikere, som i dette tilfellet også har fått urettmessige goder, sier Moxnes.

– Nå må oppryddingen starte. Vi ser at tilliten er svekket. Heldigvis kan tillit bygges opp igjen. Det krever en systemendring, hvor vi kvitter oss med unødvendige privilegier og sikrer nødvendig kontroll av de ordningene som er, sier han.