«Økningen kan tilskrives flere faktorer, inkludert at konsernsjefen i 2022 mottok kompensasjon for en avkortet periode da han tiltrådte som konsernsjef 11. april 2022. Han fikk følgelig ingen tildeling av opsjoner i 2022», heter det i årsrapporten, som ble lagt fram fredag.

«I tillegg valgte konsernsjefen frivillig å avstå fra rettigheter til opptjent bonus for 2022 på grunn av utfordrende markedsforhold preget av høy inflasjon og prisvekst. Av samme grunn valgte konsernsjefen å avstå fra lønnsøkning i 2023», står det videre.

Faste godtgjørelser utgjorde 53 prosent av konsernsjefens kompensasjonen, mens variable godtgjørelser utgjorde 47 prosent.

Matvaregiganten Orkla står bak merkevarer som Stabburet, Toro og Jif. I tillegg eier selskapet blant annet 42,7 prosent i malingsprodusenten Jotun.

Ved årsskiftet hadde konsernet 19.671 ansatte fordelt på tolv selskaper, 121 fabrikker og 24 land.