Barkbilleangrep i Canada bidro til kraftig økning i tømmerprisen

foto