Svindyrt drivstoff ingen hindring - fortsatt kjøper trøndere fossilbiler. Men elbilene vinner frem