– Vi ser med en viss uro på at også mange bedrifter får høye strømkostnader, sier Øystein Dørum, direktør for samfunnsøkonomi i NHO, til Klassekampen.

NHO har tatt utgangspunkt i tall fra nasjonalregnskapet når de har laget et anslag over hva de høye strømprisene vil bety for næringslivet i år.

Ifølge NHO ligger kraftprisen an til å ligge 50 prosent høyere i år enn for to år siden, og det er et lavt anslag.

For å få et best mulig bilde av hvilke konsekvenser strømprisen får for vanlige bedrifter, er nemlig kraftkrevende bransjer som industri og jordbruk, samt offentlige virksomheter, ikke tatt med i beregningene.

Dørum understreker at utregningene er gjort under svært forenklede forutsetninger, og må tas med solide forbehold, men tror likevel utregningen grovt sett gir en pekepinn på utslagene for næringslivet.