Arealbruk er byggebransjens versting. Dette kan være løsningen

foto