– YS-medlemskapet truer det direkte partsforholdet vi har med Finans Norge og en avtalestruktur som er tilpasset finansnæringen, sier forbundsleder Vigdis Mathisen i en pressemelding.

Bakgrunnen for saken er at det oppsto uenighet mellom forbundet og YS om å videreføre tariffavtalestruktur og partsforhold etter at Finans Norge ble en landsforening i NHO fra 1. januar 2023. Finans Norge er Finansforbundets forhandlingsmotpart. Uenigheten dreier seg blant annet om retten til å tegne og forvalte tariffavtaler i finans.

– Hovedavtalen mellom YS og NHO er av mer generell karakter. Hvis vi må tilpasse oss den, risikerer vi å bli satt på sidelinjen i forhandlinger som gjelder våre medlemmer, sier Mathisen.

Finansforbundet organiserer nærmere 60 prosent av de ansatte i finans. Det er nå kalt inn til et ekstraordinært landsmøte for å ta stilling til saken.