W Initiative jobber for barn og unge gjennom prosjekter og samarbeid med humanitære organisasjoner over hele verden. Nå nesten doble Witzøe kapitalen i stiftelsen.

– W Initiative får med dette økt rekkevidde og større muligheter til å gjøre en virkelig forskjell for barn og unge, sier daglig leder Eirik Bøe Sletten i en pressemelding fra W Initiative.

Det er Gustav Magnar Witzøe som er initiativtaker og styreleder i stiftelsen. Siden oppstarten i 2021 har stiftelsen vært involvert i prosjekter i både inn- og utland. Nylig ble det også opprettet et eget idrettsfond i stiftelsen. Et Trondheim-arrangementet samlet for noen måneder siden over 400 barn, og var i regi av Gustav Magnar Witzøes humanitære stiftelse, W Initiative.

Med 100 millioner friske kroner kan W Initiative øke sin aktivitet, sier daglig leder Eirik Bøe Sletten:

– Vi ser hele tiden etter nye prosjekter med profesjonelle samarbeidspartnere. Med 100 millioner i frisk kapital kan vi bedre liv og helse for mange flere barn.

Dobling

Stiftelsen startet med en grunnkapital på 110 millioner kroner som gjennom forvaltning og nye tilskudd skal gi grunnlag for stadig mer betydningsfulle bidrag. Nå dobles altså dette til over 200 millioner.

– Jeg ønsker å bygge stiftelsen steg på steg med ambisjon om å gjøre en reell forskjell for mange barn og unges liv over tid. Å styrke stiftelsens egenkapital er et ledd i dette arbeidet, sier Gustav Magnar Witzøe.

Laksearvingen er aktiv på flere områder. MN24 kunne nylig fortelle om hans suksess som modell over hele verden, noe som ikke minst vises i hans sosiale medier-kanaler. Witzøe er også stadig mer aktiv på Linkedin, der W Initiative er ett av temaene han deler innhold om.

– Jeg har en sterk kreativ interesse, og benytter sosiale medier som kanaler å uttrykke meg i, som de fleste på min alder. Det hadde vel egentlig vært mer spesielt om jeg ikke var på sosiale medier i det hele tatt. Sosiale medier gir meg en plattform til å dele det jeg er opptatt av og jobber med. Og selv om det på ingen måte er hele bildet, er det en del av hvem jeg er, sa Witzøe til Adresseavisen.