Det understrekes at tallene er usikre.

– Usikkerheten for 2023 er spesielt knyttet til krigen i Ukraina og effektene dette har på energipriser og kronekursen, opplyser utvalget i en pressemelding.

Utvalget vil legge fram et nytt anslag for prisveksten 13. mars.

TBU sørger for at partene har likt tallgrunnlag og en mest mulig felles forståelse av situasjonen i norsk økonomi når de skal forhandle om årets lønnsoppgjør.

Årets oppgjør er et mellomoppgjør, noe som betyr at det kun skal forhandles om lønn.