Torsdagens snittpris per kWh er 55,4 øre høyere enn onsdag og 1,19 kroner høyere enn samme dag året før, viser tall fra strømbørsen Nord Pools nettsider.

Maksprisen torsdag på 1,92 kroner per kWh er den høyeste i landet og inntreffer mellom klokken 16 og 17. Den er 90,4 øre høyere enn onsdag og 1,76 kroner høyere enn samme dag året før.

Ser man bort fra en eventuell strømstøtte, men inkluderer moms (25 prosent), forbruksavgift (9,16 øre per kWh) og avgift til Enova (1 øre per kWh), ville maksprisen i Midt-Norge vært 2,53 kroner.

Minsteprisen blir på 85,2 øre per kWh mellom klokken 5 og 6 på natten.

Strømprisen i Midt-Norge

Prisen per time oppgitt i øre per kilowattime. Før eventuelt påslag, fastledd, avgifter og nettleie.

00 - 0189,255
01 - 0288,743
02 - 0388,337
03 - 0490,708
04 - 0591,039
05 - 0685,239
06 - 0790,292
07 - 08102,607
08 - 09112,723
09 - 10161,677
10 - 11160,235
11 - 12148,079
12 - 13155,652
13 - 14160,63
14 - 15165,939
15 - 16181,94
16 - 17192,621
17 - 18185,593
18 - 19167,285
19 - 20161,88
20 - 21155,578
21 - 22153,452
22 - 23127,111
23 - 00113,449

Sjekk Adresseavisens strømoversikt her!