Torsdagens snittpris per kWh er 30,8 øre høyere enn onsdag og 50,4 øre høyere enn samme dag året før, viser tall fra hvakosterstrommen.no.

Maksprisen torsdag på 1,27 kroner per kWh er mellom klokken 18 og 19. Den er 65,9 øre høyere enn onsdag og 92,6 øre høyere enn samme dag året før.

Ser man bort fra strømstøtten, men inkluderer moms (25 prosent), forbruksavgift (15,84 øre per kWh) og avgift til Enova (1 øre per kWh), ville maksprisen i Midt-Norge vært 1,81 kroner.

90 prosent av prisen over 73 øre dekkes av strømstøtten, og støtten beregnes time for time. Det betyr at i den timen prisen ligger på 1,27 kroner, dekkes 49,4 øre.

Minsteprisen blir på 48,8 øre per kWh mellom klokken 2 og 3 på natten.