Hvert sjette gårdsbruk er blitt lagt ned siden 2010

Norsk kornåker. Foto: Halvard Alvik / NTB