Bøndenes krav var på 11,5 milliarder kroner, mens staten la fram en pakke på 10,15 milliarder 5. mai. Siden har forhandlingene pågått.

– I dag har forhandlingene fortsatt gjennom dagen med møter mellom partene, og litt tid til å gjøre vurderinger hver for seg innimellom. Det fortsetter vi med utover kvelden, sier Lise Boeck Jakobsen, kommunikasjonssjef i Bondelaget, til NTB.

– Partene forholder seg til at tidsfristen er i morgen, sier hun.

Partene vil ikke gi informasjon om hvor nærme de er en løsning, eller hvilke punkter av pakken det forhandles om.