I fire år har de solgt mat fra parkeringsplassen: - Oppsving med koronaen

foto