Forsvarsbygg skal bygge vei til de planlagte radaranleggene på Hestgrovheia og Øyensskavlen, i henholdsvis Lensvik og Namdalseid. Veiarbeidet har planlagt oppstart sent vår/sommer, og er planlagt ferdig høsten 2023.

– Disse kontraktsinngåelsene for vei er første steg i byggearbeidet for nye radaranlegg i Trøndelag, sier Ylva Sneve, prosjektleder i Forsvarsbygg i en pressemelding.

Lokal entreprenør

Entreprenør for veiarbeidene er Austad maskinstasjon AS fra Inderøy. Kontrakten er en totalentreprise og har en samlet verdi på 20 millioner kroner ekskludert mva.

– Forsvarsbygg er opptatt av å bidra til lokalt næringsliv og er glade for å få Austad maskinstasjon AS med på laget for å bygge enda mer forsvarsevne, sier Sneve videre i pressemeldingen.

Kontrakten for Lensvik har en verdi på 15 millioner kroner ekskludert mva, og omfatter opprustning av cirka 4,2 kilometer av den eksisterende Herdalsvegen, samt bygging av cirka 4,1 km ny vei med teknisk grøft.

I Namdalseid omfatter kontrakten opprustning av cirka 5,7 kilometer av den allerede eksisterende Øyensskavlvegen, samt bygging av cirka 800 meter ny vei med teknisk grøft. Her har kontrakten en verdi på 5 millioner ekskludert mva.

Nye radaranlegg

Forsvarsbygg har fått i oppdrag å bygge nye og oppgradere eksisterende radaranlegg over hele landet, etter at Stortinget vedtok at dagens radaranlegg skal erstattes av ny teknologi for å møte fremtidens utfordringer. Forsvarsmateriell er ansvarlig for teknologianskaffelsen, og Luftforsvaret er bruker av radaranleggene. De nye radaranleggene vil bidra til å styrke Norges forsvarsevne, og være NATOs øyne i nord, ifølge Forsvarsbygg.

Byggeperioden for prosjektet som helhet er satt til perioden 2020-2027, men vil variere fra lokasjon til lokasjon, opplyser Forsvaret.