Totalt reiste 4 195 557 passasjerer til, fra eller via Avinors lufthavner i mai 2022. Dette er en økning på 293 prosent sammenlignet med fjoråret. Det skriver Avinor i en pressemelding.

Trafikktall fra Avinor viser at rett i overkant av 268 000 passasjerer landet eller flydde fra Værnes i mai. Dette er en økning på 204 prosent sammenlignet med fjoråret.

Når det gjelder utenlandsreiser er økningen på 403 prosent. Den største økningen skjer på trafikken til og fra utlandet, ifølge Avinor.

Antall passasjerer som reiste til og fra utlandet har gått fra 75 508 på alle Avinors lufthavner i 2021 til 1 479 126 i mai 2022. Det tilsvarer en økning på 1859 prosent. Sammenlikner man tallene med 2019, var det 23 prosent færre passasjerer, da 1 918 388 reiste til eller fra utlandet.

- Vi ser et tydelig oppsving i trafikktallene, både på antall passasjerer og på antall flybevegelser, og det er positivt for norske arbeidsplasser, for den norske besøksnæringen og for norsk reiseliv. Dette er bransjer som har vært sterkt preget av pandemien og som nå kjenner på en etterlengtet oppdrift, sier direktør for trafikkutvikling i Avinor, Gaute Skallerud Riise.