– Dette er et bra statsbudsjett for barnefamilier, skriver forbrukerøkonom Thea Olsen i Danske Bank til NTB.

Hun sier at selv om den avtroppende regjeringen allerede har løftet barnefamilienes økonomi de siste årene, har de fått inn en rekke tiltak i neste års budsjett som ytterligere skal bedre barnefamilienes økonomi.

– Spesielt gjelder dette dersom du har flere enn ett barn. Da økes foreldrefradraget til 25.000 kroner. Det gjør at familier med utgifter til barnehage og SFO får inntil 2.100 kroner i redusert skatt for hvert barn utover det første, sier Olsen.

Forbrukerøkonom Silje Sandmæl i DNB utpeker årets budsjettvinner – vel å merke om forslagene blir stående.

– Vinneren er unge foreldre under 29 år, med mer enn ett barn, som bor i distriktene og har lavere inntekt, sier hun.

– Vinneren er unge foreldre under 29 år, med mer enn ett barn, som bor i distriktene og har lavere inntekt, sier hun.

Gulrot for unge

På vei ut av kontorene har regjeringen også innført en ekstra motivasjon for å stimulere til flere unge i arbeidslivet. Forslaget er skattelette for dem mellom 17 og 29 år, hvis de tjener under 535.000 kroner. Skattelettelsen er på inntil 5.170 kroner.

– En gulrot for de yngste i arbeidslivet, slår Olsen fast.

Forbrukerøkonom Magne Gundersen i Sparebank 1 stemmer i.

– Det er et beløp som virkelig monner, sier han, som også utroper unge i distriktene til vinnerne i budsjettet.

Unge er også de som i størst grad vil dra fordel av at gebyret for teoriprøven for førerkort reduseres fra 680 kroner til 350 kroner.

Lettelser for pendlere

For pendlere i de minst sentrale kommunene foreslår avtroppende regjering å senke egenandelen fra dagens nivå på 23.900 til 14.000 kroner.

– Det betyr at pendlerne kan reise 30 kilometer lengre med skattefradrag, noe som gir en skattelettelse på om lag 2.200 kroner, sammenlignet med reglene for 2021, sier Sandmæl.

Hun minner om at både foreldrefradraget og pendlerfradraget er noe man selv må huske å fylle ut i skattemeldingen.

Styrker ordninger

Mens barnetrygden for barn under seks år prisjusteres, styrkes satsing for å gi alle barn gode fritidstilbud.

– Det innføres en veldig god ordning for de aller svakeste familiene. Et fritidskort skal bidra til å dekke utgifter til fritidsaktiviteter for barn og ungdom. Tilskuddsordningen med gratis SFO er for familier med lav inntekt, sier Olsen i DB.

Solberg-regjeringen har også foreslått å styrke bostøtten med 71 millioner kroner i 2022. Bostøtten går til personer med lav inntekt og høye boutgifter, og kan komme barnefamilier og andre store husstander til gode.