Skal ansette opp mot 120 nye på kontoret i Trondheim