Bergensk finansbedrift manøvrer seg inn i Trondheim

foto