Bergensk finansbedrift manøvrer seg inn i Trondheim

foto
Rune Hellandsjø er daglig leder i finansselskapet Factoring Finans, som har fått hovedeier fra Bergen. Foto: Multifoto AS