Det sa Senterpartiets Geir Pollestad til pressen sent fredag ettermiddag.

Pollestad og finanskomiteens leder Eigil Knutsen (Ap) har denne uka vært i intense forhandlinger med SVs finanspolitiske talsperson Kari Elisabeth Kaski om den såkalte samleproposisjonen fra regjeringen, som dekker både strømhjelp og tiltak for å bøte på de økonomiske konsekvensene av smitteverntiltakene som ble innført før jul.

En enighet må være på plass innen mandag, men fredag ettermiddag var det uklart om partiene ville ta helgen til hjelp.

Kaski sier framdriften er god.

– Men det er knapt med tid som vi har til rådighet i disse forhandlingene. Vi jobber så fort vi kan, men det er en stor sak på lite tid.

Strømdiskusjon

Strømstøtte er blant sakene som fortsatt ligger på forhandlingsbordet.

SV har fått mye pepper de siste dagene for å ha sikret flertall for regjeringens nye strømpakke, hvor strømkunder får dekket 80 prosent av kostnadene over 70 øre per kilowattime for januar, februar og mars. Flere opposisjonspartier har krevd at det i stedet innføres en makspris.

Selve innretningen på strømpakken ligger fast, men SV jobber nå for å inkludere flere grupper i ordningen, forteller nestleder Torgeir Knag Fylkesnes.

Tidligere har SV krevd mer i bostøtte og sosialhjelp.

– Nå ser vi at krisen er bredere enn som så, og derfor ser vi på flere grupper, sier Fylkesnes.

Som eksempel trekker han fram studenter, minstepensjonister og personer som mottar ulike former for stønader.

– Vi ser på alle ulike grupper som kommer dårlig ut av dette, så ikke de to krisene vi er inne i blir en fattigdomsfelle og maskin for økte forskjeller, sier han.

Grønn profil

Styrking av kommuneøkonomien står også høyt på SVs prioriteringsliste, samt å sikre samleproposisjonen en grønnere profil.

– Det er tøffe diskusjoner. Hvis den grønne profilen blir svekket, må den styrkes på et annet område. Hvis ikke går vi i revers i arbeidet med å nå klimamålene, sier Fylkesnes.

Kaski trekker fram de samme punktene.

– Jeg kommer ikke til å si noe om det som ligger på forhandlingsbordet, men det som har vært viktig for SV har vært å prioritere velferden og bemanningssituasjonen i skoler, barnehager og eldreomsorg og å gjøre krisepolitikken grønnere og prioritere kollektiv, sier hun.

Opptatt av helheten

Eigil Knutsen trekker for sin del fram totaliteten som det avgjørende.

– Vi jobber på under stramme tidsfrister og jobber oss fremover, men det er fortsatt litt avstander igjen som må dekkes, sier han.

– Hva er de viktigste utestående spørsmålene?

– Det er vanskelig å konkretisere. Det er totalpakken. Det er pengebruk, total pengebruk, men så er vi enige om de store linjene i forslaget fra regjeringen – at vi må sikre helsevesenet nok ressurser i en krevende tid, at vi skal bevilge penger til krisestøtte til rammede bedrifter i næringslivet, og så er det detaljeringen i det.