Flere døde i arbeidsulykker innen bygg og anlegg i 2019. Dette var årsakene

foto