Likestillingsindikatorene for 2023 i finans viser at 35 prosent av alle lederne er kvinner, og at lønnsgapet blir mindre fra år til år. Ser vi kun på bank og forsikring, er andelen 38 prosent.

– Vi er inne i en god utvikling som vi håper vil fortsette, sier Finans Norges administrerende direktør Kari Olrud Moen.

Lønnsforskjellene er fortsatt store mellom kvinner og menn, men de minker noe. Fra 2022 til 2023 minket lønnsgapet med ett prosentpoeng, fra 17 til 16 prosent.

– En større andel kvinner i ledende stillinger påvirker naturlig nok den gjennomsnittlige forskjellen mellom hva kvinner og menn tjener. Det går sakte, men sikkert riktig vei, sier Olrud Moen.

Endelige tall fra Teknisk beregningsutvalg kommer 15. mars, så den foreløpige likelønnsindikatoren er basert på Finans Norges beregninger.