Fredagens snittpris per kWh er 1,7 øre høyere enn torsdag og 22,6 øre lavere enn samme dag året før, viser tall fra strømbørsen Nord Pool sine nettsider.

Dersom snittprisen i Midt-Norge for hele desember endte på 31,8 øre, ville det ikke blitt utbetalt strømstøtte, siden støtten kun gjelder for prisen over 70 øre per kWh.

Maksprisen fredag på 55,7 øre per kWh er mellom klokken 13 og 14. Den er 20,9 øre høyere enn torsdag og 11,9 øre lavere enn samme dag året før.

Ser man bort fra en eventuell strømstøtte, men inkluderer moms (25 prosent), forbruksavgift (15,41 øre per kWh) og avgift til Enova (1 øre per kWh), ville maksprisen i Midt-Norge vært 90,1 øre.

Minsteprisen blir på 18,09 øre per kWh mellom klokken 3 og 4 på natten.