Saken oppdateres...

Samtidig vil Nortura starte et arbeid med gradvis omstilling av kyllingprodusentene i Midt-Norge, som det heter i en pressemelding torsdag formiddag.

– Nortura vil i stedet bygge opp kapasiteten rundt våre to anlegg på Østlandet og i Rogaland, heter det i pressemeldingen.

Bakgrunnen for beslutningen er i følge pressemeldingen sentraliseringen i næringen hvor konkurrenter har etablert en sentralisert og mer kostnadseffektiv industri- og produsentstruktur enn Nortura.

Sentraliseringen er et resultat av dereguleringen av kyllingmarkedet i 2007, opphevelse av mottaksplikten, kontraktproduksjon og doblingen av konsesjonsstørrelsene i 2015.

– Dette er en forferdelig vanskelig beslutning for et samvirke. Vi har forsøkt å opprettholde geografisk spredt kyllingproduksjon siden dereguleringen i 2007, men nå går det ikke lenger. Politiske vedtak får konsekvenser for næringer og folk. Nortura gir opp nasjonal produksjon av kylling og er tvunget til å gjøre som våre konkurrenter, sentralisere produksjonen, sier styreleder Trine Hasvang Vaag.

– Beslutningen innebærer dessverre også omstilling av produsentene i Trøndelag. Vi har satt av god tid til omstillingen og vil nå gå i dialog med bøndene som blir berørt for å finne gode ordninger for både dem og selskapet», sier Hasvang Vaag.

Sikre bøndene

Omstillingsprogrammet vil i følge Nortura vare ut 2026 for å sikre at alle bøndene blir ivaretatt på en best mulig måte. Det er etablert en rekke økonomiske virkemidler som har til hensikt å kompensere bønder for tap som følge av omstilling eller avvikling av produksjonen, skriver Nortura.

– Nortura vil gå i dialog med hver enket kyllingprodusent og så langt som mulig legge til rette for gode løsninger tilpasset den enkeltes behov», sier Hasvang Vaag videre.

Det vil bli etablert et eget omstillingsteam som er rådgivere og eksperter på fjørfeproduksjon. De vil gå i dialog med den enkelte bonde for å finne gode løsninger som er tilpasset deres behov.

– Vi forstår at beslutningen er vanskelig for de som blir berørt, men den er dessverre helt nødvendig for at Nortura fortsatt skal være konkurransedyktige», sier konsernsjef Anne Marit Panengstuen i samme pressemelding.

Elverum

Nedleggelse av slakteriet på Elverum og byggingen av et felles slakteri med Ytterøykylling var et av tiltakene i den nye strategien. Nortura nå ønsker å gå ut av denne avtalen, men vedtaket får ingen konsekvenser for beslutningen om nedleggelse av slakteriet i Elverum.

Nortura er i dialog med Ytterøykylling for å finne gode løsninger som ivaretar begge partenes interesser, blant annet om et videre samarbeid rundt omstillingsprogrammet. Nortura vil legge til rette for at Nortura-produsenter som ønsker å bytte slakteri til Ytterøykylling kan gjøre det på en god måte for begge parter.

Ytterøykylling planlegger i følge pressemeldingen å gå videre med prosjektet på Røra. les mer om det lenger ned i saken.

Nortura vil i stedet bygge opp tilførselskapasiteten i Rogaland og på Østlandet for å utnytte produksjonskapasiteten ved Nortura Hærland og Nærbø Kyllingslakt i Rogaland enda bedre.

– Vi konkurrerer mot jevnstore aktører som har sentralisert all sin produksjon uten formål om spredt industri- og produsentstruktur. Kyllingmarkedet er i sterk vekst, og vi ønsker vår del av veksten, men konkurransekraft betinger at vi har minst like lave kostnader som våre konkurrenter», sier Pangengstuen

Sentralisert kyllingproduksjon i Norge

Konkurransen i kyllingmarkedet skiller seg fra de markedsregulerte husdyrproduksjonene i Norge ved at det ikke er mottaksplikt. Dereguleringen i 2007 har ført til at kylling ikke lenger er en landsdekkende produksjon, men er sentralisert til tre regioner hvor det er korte avstander mellom bønder og slakteriene.

Like vilkår

– Skal vi hevde oss i konkurransen i årene som kommer, er det avgjørende at vi legger til rette for at Nortura kan konkurrere på like vilkår som konkurrentene. Rammevilkårene er dessverre slik at det ikke lenger er grunnlag for en konkurransedyktig kyllingproduksjon med en spredt industri- og produsentstruktur, sier Hasvang Vaag.

En arbeidsgruppe skal nå vurdere konsekvenser av de endrede rammevilkår. Gruppen vil oppnevnes av styret og bestå av sentrale tillitsvalgte, administrativt ansatte og ekstern ekspertise. Mandatet vil være klart like etter sommerferien og rapporten leveres til konsernstyret i god tid før årsmøtet i april 2024.

Skal realisere slakteri

– Ytterøykylling er blitt informert om at Nortura ønsker å trekke seg fra avtalen om bygging av felles slakteri på Røra, som en del av Nortura sin omstillingsplan for industri- og produsentstruktur. Ytterøykylling er overrasket over Nortura sin avgjørelse, men er i konstruktiv dialog med Nortura om konsekvensene, skriver Lasse Kjønstad, daglig leder i Ytterøykylling AS i en egen pressemelding. - Ytterøykylling skal, uavhengig av slaktesamarbeidet med Nortura, realisere slakteriet på Røra og flytte sin virksomhet dit. Ytterøykylling har et sterkt industrielt fundament for sin satsning på Røra, som utgjør en sentral del av Ytterøykylling sin vekststrategi fra både eksisterende og nye produsenter, sier Kjønstad.