Trygg Trafikk har gjennomført kartleggingen sammen med If. Tallene kommer fra politiet, og dataene er analysert av Ipsos.

21 prosent av barn fra ett til ni år sitter uforsvarlig sikret i bilen. Tallet har gått litt opp fra forrige kartlegging i 2022, da tallet var 18 prosent.

De vanligste feilene er at beltene ofte er festet under barnets arm, ned på overarmen eller bak ryggen, ifølge kommunikasjonsrådgiver Silje Kristine Hansen i Trygg Trafikk. Hun peker også på hyppighet av slakke eller tvinnede belter, løs eller feilmontert barnestol og barn plassert foran aktiv airbag.

– Alle foreldre ønsker at barna skal sitte så trygt som mulig. Derfor tror jeg dette handler om uvitenhet eller misforstått snillhet. Mange gir nok etter når barna klager over at beltet er for stramt. Sannheten er at løse belter kan være livsfarlig. Det skal sitte stramt ned på hoftene, godt inn på skulder og så tett på kroppen som mulig, sier hun.