Karlsen tar over etter Terje Eidesmo, som nylig fratrådte av helsemessige årsaker, melder Investinor i en pressemelding mandag formiddag.

Karlsen har bred erfaring fra norsk næringsliv som leder av flere teknologi- og oppstartsselskaper. Nå tar han over Investinor AS, som er Norges største tidligfaseinvestor med cirka 70 selskap og 25 fond i porteføljen. I tillegg til direkteinvesteringer og fonds- og matcheinvesteringer, forvalter Investinor også statens interesser i såkornfond- og presåkornordningen, skogfondet 3K6, flere regionale fond, samt det norske bidraget til NATO Innovation Fund.

– Vi er svært tilfreds med å kunne ønske Sten-Roger velkommen som ny adm.dir. i Investinor. Med sin solide kompetanse og lange erfaring fra norske vekstselskaper vil han være rett person til å utvikle Investinor videre. Vi ser frem til å få ham om bord, sier Hans Aasnæs, styreleder i Investinor.

Karlsen er utdannet sivilingeniør innen Bygg- og miljøteknikk ved NTNU. Han har lang erfaring fra toppledelse og forretningsutvikling i norske softwareselskaper. Karlsen var blant annet konsernsjef i Ørn Software som ble notert på Euronext Growth i 2021 og senere solgt til danske EG A/S.

– Investinor spiller en viktig rolle i det norske økosystemet for tidligfaseselskaper, og har det mest spennende og kompetente miljøet for ventureinvesteringer i Norge. Sammen med dyktige medarbeidere ser jeg frem til å bygge videre på det solide grunnlaget som er skapt de siste årene, sier Karlsen selv.

Gikk av

Forrige toppsjef, Terje Eidesmo, gikk som nevnt av på grunn av helseproblemer høsten 2023. Viseadministrerende direktør Ann Tove Kongsnes har vært konstituert i stillingen siden september 2022, opplyser Investinor.

– Styret beklager at Eidesmo valgte å fratre stillingen. Terje etterlater seg et styrket, mer kompetent og bedre organisert selskap. På vegne av styret vil jeg takke ham for innsatsen, sier Aasnæs.

– Vi vil også takke Kongsnes for svært god ledelse under hans lange sykefravær. Ann-Tove har gjort en imponerende jobb med å videreutvikle organisasjonen samtidig som hun har ivaretatt sine ordinære oppgaver som viseadministrerende direktør og ansvarlig for oppfølgingen av flere selskaper, sier Aasnæs.

Investinor har 32 ansatte og hovedkontor i Trondheim. Karlsen vil tiltre stillingen 1. mai 2024, opplyser Investinor.

Kritisert

Sten-Roger Karlsen tar over en offentlig eid virksomhet som har vært utsatt for sterk kritikk fra Riksrevisjonen. Fra 2008 til 2021 ga Stortinget 4,2 milliarder kroner til Investinor, men skattebetalerne har i sum ikke fått en eneste krone tilbake, uttalte Riksrevisjonen.

– Null avkastning er ikke tilfredsstillende. Det sier seg selv. Vi snakker om en periode med økonomisk oppgang og gjennomgående høy avkastning på investeringer, sa riksrevisor Karl Eirik Schjøtt-Pedersen om Investinor, gjennom en pressemelding for et drøyt år tilbake.