Hvert femte sykefravær skyldes psykiske lidelser, og sykefraværet øker mest innen servering – og overnatting og innen private tjenester, melder Nav Trøndelag.

Kun Oslo har høyere økning i sykefraværet enn Trøndelag.

- ​Sykefraværet koster samfunnet mye.  I kvartalet vi har bak oss ble det i Trøndelag registrert over 662 000 tapte dagsverk på grunn av sykdom. Alt sykefravær kan ikke forebygges på jobben, men å jobbe forebyggende med arbeidsmiljø, bedre organisering og trivsel kan være en god investering. Nav Arbeidslivssenter hjelper virksomheter som har kjørt seg fast, og ikke vet helt hva de skal gjøre for å få ned sykefraværet.  Fagfolka våre hjelper arbeidsplasser med å redusere risikofaktorer som sliter på ansatte, og ser veldig ofte at sykefraværet går ned, forteller direktør Torbjørn Aas i Nav Trøndelag, i en pressemelding.

Se mer om trønderske kommuner lenger ned i saken!

Mest fravær

Høyest sykefravær var det i helse- og sosialtjenester med syv prosent, etterfulgt av transport og lagring (6,2 prosent) og forretningsmessig tjenesteyting (5,8 prosent). Lavest sykefravær var det i næringen informasjon og kommunikasjon med 2,9 prosent, opplyser Nav.

Sykefraværet øker i perioden i de fleste næringer, og spesielt innenfor private tjenester og overnattings- og serveringsvirksomheter.

Salgs- og serviceyrker hadde det høyeste sykefraværet på 6,5 prosent. I denne yrkesgruppen er det pleie- og omsorgsarbeidere som ligger på topp med 7,6 prosent. Det laveste fraværet har militære yrker og uoppgitt med 1,5 prosent.

Det er økt sykefravær i alle yrkesgrupper sammenliknet med samme kvartal i fjor, oppgir Nav. Akademiske yrker har det høyeste antallet tapte dagsverk i 3. kvartal. Her er sykepleiere og grunnskole- og førskolelærere på topp.

For kvinner var sykefraværet på 6,4 prosent i 3. kvartal, mens for menn var sykefraværet på 3,7 prosent.

Psykiske lidelser øker

Den vanligste sykemeldingsårsaken er i følge Nav Trøndelag muskel- og skjelettlidelser. Nær en av tre (31,1 prosent) er sykemeldt med en slik diagnose. Men det er diagnosen psykiske lidelser som øker mest (+ 13,7 prosent).

- Ser man bort fra diagnosegruppen andre lidelser, er det størst økning i psykiske lidelser i Trøndelag.  Vi vet at hvert fjerde dagsverk som går tapt skyldes psykiske lidelser. Går man ti år tilbake så var den samme andelen hvert femte for gamle Nord - og Sør-Trøndelag. Flere norske undersøkelser viser det samme, at det er en generell økning i andelen unge voksne som rapporterer om psykiske plager, sier Aas.

Flest trøndere

Trøndelag har lenge hatt den høyeste andelen med gradert sykefravær av alle fylkene, viser tallene fra Nav Trøndelag.

27,4 prosent av sykefraværstilfellene er gradert, og andelen med gradert fravær er betydelig høyere blant kvinner (31,4 prosent) enn blant menn (21,3 prosent). Andelen i landet er 23,4 prosent.

Seks av ti sykefravær ble avsluttet innen utgangen av arbeidsgiverperioden, og vel 80 prosent ble avsluttet innen åtte uker. En av ti hadde sykefravær lengre enn seks måneder.

Øker og synker

Tre kommuner i fylket har et sykefravær over seks prosent. Osen ligger høyest (6,7 prosent), fulgt av Lierne (6,5 prosent) og Namsos (6,4 prosent).

Det laveste fraværet har Røyrvik med 3,3 prosent, fulgt av Tydal (fire prosent) og Namsskogan (4,1 prosent).

I Trondheim er sykefraværet 4,5 prosent.  I tolv av fylkets kommuner går sykefraværet ned, og aller mest i Tydal (-25,3 prosent). Fraværet øker mest i Lierne (75,2 prosent).

Sykefraværet i trønderske kommuner. Foto: Nav Trøndelag