Etter en midlertidig økning under koronapandemien synker nemlig nordmenns forbruk av melkeprodukter, skriver Nationen.

Kvotene blir redusert andelsmessig likt for alle melkebønder med kyr. I år ble kvotene redusert med 0,1 prosentpoeng, og dermed kan bøndene fylle opp 95 prosent av melkekvotene sine etter neste års kutt.

Kuttet er i tråd med anbefalingen fra Tine, som er markedsregulator. Bondelaget og Norsk Bonde- og Småbrukarlag støtter også beslutningen, framgår det av referatet fra drøftingsmøtet ifølge Nationen.