Tilbudet som staten leverte mandag denne uken, ligger betydelig under kravet fra jordbruket.

Bøndene la fram et krav på til sammen 3,9 milliarder kroner, som skal utgjøre en samlet inntektsvekst på nesten 83.000 koner per årsverk.

Staten var villig til å tilby 2,62 milliarder kroner. Det skal utgjøre en inntektsvekst på rundt 70.000 kroner per årsverk, samt en reduksjon i inntektsgapet med 45.000 kroner per årsverk.

– Tilbudet svarer ikke ut Stortingets nylige marsjordre om økt selvforsyning, sa Bjørn Gimming, jordbrukets forhandlingsleder og leder i Norges Bondelag, etter å ha mottatt statens tilbud.

Det siste døgnet har Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag sine forhandlingsutvalg gått nøye gjennom statens tilbud. I en pressemelding skriver bondelaget at de går til forhandlingene med sikte på å finne gode løsninger.