Lørdagens snittpris per kWh er 13,1 øre lavere enn fredag og 22,4 øre lavere enn samme dag året før, viser tall fra hvakosterstrommen.no.

Maksprisen lørdag på 85,9 øre per kWh er mellom klokken 9 og 10 på formiddagen. Den er 38,1 øre lavere enn fredag og 19,6 øre lavere enn samme dag året før.

Ser man bort fra strømstøtten, men inkluderer moms (25 prosent), forbruksavgift (15,84 øre per kWh) og avgift til Enova (1 øre per kWh), ville maksprisen i Midt-Norge vært 1,28 kroner.

90 prosent av prisen over 73 øre dekkes av strømstøtten, og støtten beregnes time for time. Det betyr at i den timen prisen ligger på 85,9 øre, dekkes 11,6 øre.

Minsteprisen blir på 40,9 øre per kWh mellom klokken 23 og 00 og er den laveste i landet.