Det har styret i Norsk Industri bestemt på et styremøte tirsdag.

Hovedregelen for ansattes aksjehandel fram til nå har vært at de ansatte må følge norsk lov om innsideregler, men at de ansatte på samme måte som andre borgere kunne handle i enkeltaksjer.

– I de nye retningslinjene heter det at «Ansatte i Norsk Industri skal ikke handle med enkeltaksjer eller finansielle instrumenter i børsnoterte medlemsbedrifter i Norsk Industri», skriver de i en pressemelding.

Konsernsjef i IKM og styreleder i Norsk Industri, Ståle Kyllingstad, sier at styret primært gjør dette fordi vi som medlemmer vil at ansatte i Norsk Industri skal være helt nøytrale.

Innstramming

– Medlemmene skal vite at ansatte i Norsk Industri heier like mye på alle og ikke profitterer på at bare noen lykkes, sier han.

Ansatte kan fortsatt eie aksjer de allerede har eller arver, men dette skal oppgis til personalavdelingen. Dersom en ansatt ønsker å selge, skal det avklares med HR slik at det ikke kommer i en mulig konflikt med eventuelle saker som er på agendaen til Norsk Industri.

– Vi velger nå å stramme tydelig inn på ansattes mulighet til eie og omsette aksjer. Dette er innenfor arbeidsgivers styringsrett, sier Kyllingstad.

Det var Dagbladet som først omtalte saken.

Handlet aksjer i medlemsbedrifter

Erna Solbergs ektemann Sindre Finnes er ansatt som fagsjef i Norsk Industri.

Finnes drev omfattende aksjehandel i tiden da kona var statsminister. Over halvparten av Finnes' 3600 aksjehandler skjedde også fra hjemmekontor. Det er kjent at Finnes blant annet handlet i Norsk Industris medlemsbedrift Elkem.

Økokrim kunngjorde i starten av november at de ikke vil etterforske aksjehandlene Sindre Finnes gjorde under tiden som Erna Solberg var statsminister.