Ifølge Statistisk sentralbyrå reiste nærmere 189 millioner passasjerer kollektivt i fjerde kvartal 2023.

For buss var økningen 6,8 prosent, mens sporvei og forstadsbane hadde en oppgang på 9 prosent. Økningen var høyest for jernbane, med 9,5 prosent. Reiseformen med lavest oppgang var båt, med 1,8 prosent.

Båt er den eneste transportformen med fall i billettinntektene, med en nedgang på 2,7 prosent. Mest økte jernbane, med 12,4 prosent. De totale billettinntektene fra kollektivtrafikk i kvartalet økte med 6,3 prosent og endte på noe over 3,8 milliarder kroner.