Medlemmer av det midtnorske samvirkelaget får fredag utbetalt en andel av hva de handlet for i fjor.

– Kjøpeutbyttet blir liggende på tre prosent som i fjor, og vi har garantert det for neste år. Slik resultatet har vært de siste årene, har vi rom for å gi så mye, sier administrerende direktør Torbjørn Skei til MN24.

Pressede marginer

Tidligere fikk medlemmene tilbake to prosent. Årets totalbeløp på 334 millioner kroner er rekordstort.

– Konkurransen mellom kjedene har aldri vært så hard, men vi driver effektivt og har fått god avkastning på forvaltning av finanser.

– Hvordan gikk 2023?

– Vi har ikke gjort ferdig regnskapet, men ser konturene av et greit år. Drifta i butikkene er relativt stabil. Marginene var noe mer presset i fjor enn i 2022, men vi driver mer effektivt og har hatt god vekst i omsetningen, svarer Skei.

Flest nye unge

I løpet av de siste ti årene har Coop Midt-Norge utbetalt 2 063 millioner kroner i kjøpeutbytte og medlemsfordeler til medlemmene sine. Kjøpeutbyttet overføres til den enkeltes medlemskonto.

Landets 58 samvirkelag har 1 prosent kjøpeutbytte som minimumssats. Utover dette fastsetter hvert enkelt samvirkelag sitt kjøpeutbytte basert på egne resultater.

I fjor fikk Coop Midt-Norge 10 000 nye medlemmer. De er stort sett i alderen 20-30 år, ifølge Skei.

Coop Midt-Norge sine 131 butikker omsatte til sammen for 8,7 milliarder kroner i 2023. Dette er en vekst på 412 millioner kroner, eller 5 prosent mot året før.

Regnskapet for fjoråret ventes klart i april.