Det viser en analyse gjort av Europower , som har gått gjennom eierskapet i norske vindparker med utgangspunkt i NVEs vindkraftdatabase.

De 65 norske vindparkene er eid to tredeler av utenlandske selskaper. Den norske tredelen er ganske jevnt fordelt mellom staten, kommunene og private.

De to norske selskapene er Statkraft og TrønderEnergi/Aneo.

Statkraft eier eller kontrollerer til sammen 13 prosent av den installerte effekten for norsk vindkraft. Om alle kraftverkene produserer normalt, utgjør Statkrafts eierandel knapt 12 prosent av den faktiske vindkraftproduksjonen.

På andreplass kommer et offentlig eid tysk selskap: Stadtwerke München GMBH. Dette selskapet har eiermajoriteten i ti norske vindparker; åtte i Trøndelag og to i Innlandet.

På den siste plassen på pallen finner vi Oyfjellet Wind Holdco SARL, et investeringsfond med adresse i Luxembourg. Selskaper med adresse i Luxembourg eier 19 prosent av norsk vindkraft, regnet som andel av total kapasitet.