Startet butikken for under et år siden. Nå er den konkurs

foto