Torsdagens snittpris per kWh er 1,4 øre lavere enn onsdag og 7,8 øre lavere enn samme dag året før, viser tall fra strømbørsen Nord Pools nettsider.

Dersom snittprisen i Midt- og Nord-Norge for hele mai endte på -1,1 øre, ville det ikke blitt utbetalt strømstøtte, siden støtten kun gjelder for prisen over 70 øre per kWh.

Maksprisen torsdag på 2,1 øre per kWh er mellom klokken 21 og 22. Den er 2,06 øre lavere enn onsdag og 10,2 øre lavere enn samme dag året før.

Ser man bort fra strømstøtten, men inkluderer moms (25 prosent), forbruksavgift (9,16 øre per kWh) og avgift til Enova (1 øre per kWh), ville maksprisen i Midt- og Nord-Norge vært 15,4 øre.

I Nord-Norge er det ingen moms på strøm til husholdninger, og i Finnmark og Nord-Troms slipper husholdninger og offentlig forvaltning også å betale forbruksavgiften.

Minsteprisen blir på -4,01 øre per kWh mellom klokken 3 og 4 på natten og er den laveste i landet.

Historisk lav

For første gang i historien får Midt- og Nord-Norge en gjennomsnittlig strømpris for et døgn som er under null kroner, opplyser Europower og Energiwatch.

Årsaken til at prisene faller så lavt, er at det produseres mer strøm nord i Norden enn det forbrukerne klarer å bruke.

Tabellen nedenfor viser prisen per time oppgitt i øre per kilowattime. Før eventuelt påslag, fastledd, avgifter og nettleie.

00 - 01-3,631
01 - 02-3,903
02 - 03-3,891
03 - 04-4,021
04 - 05-3,891
05 - 06-2,484
06 - 07-0,059
07 - 080,13
08 - 091,183
09 - 100,84
10 - 11-0,047
11 - 12-1,206
12 - 13-0,911
13 - 14-2,259
14 - 15-2,413
15 - 16-2,933
16 - 17-2,436
17 - 18-1,289
18 - 19-0,177
19 - 200,13
20 - 211,691
21 - 222,188
22 - 231,585
23 - 00-0,059

Sjekk Adresseavisens strømoversikt her!

Fyllingsgraden øker

Torsdag blir det høyest strømpriser i Sørøst-, Sørvest- og Vest-Norge. Mellom klokken 8 og 9 på morgenen vil strømprisen der ligge på 80,6 øre per kilowattime (kWh), melder NTB.

Samtidig med at strømprisen faller, så øker fyllingsgraden i norske vannmagasin. Den samlede fyllingsgraden lå på 34,1 prosent ved slutten av forrige uke (uke 20). Fyllingsgraden er da opp 5,1 prosentpoeng fra uke 19. Det viser den ukentlige magasinstatistikken fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).

Den samlede graden er lavere enn normalen for samme periode de siste 20 årene, som er et nivå på 37,6 prosent. Det er magasinene i Øst-, Sørvest-, Midt-, Nord- og Vest-Norge som trekker ned.

I Øst-, Sørvest-, Midt-, Nord- og Vest-Norge lå fyllingsgraden under det som er normalen for denne tiden av året. For magasinene i Øst-Norge lå nivået på 37,11 prosent, opp 16 prosentpoeng fra uken før. I Sørvest-Norge lå nivået på 40,11 prosent, opp fire prosentpoeng fra uken før.

I Midt-Norge lå nivået på 23,58 prosent, opp 8,3 prosentpoeng fra uken før. I Nord-Norge lå nivået på 37,26 prosent, opp 4,7 prosentpoeng fra uken før. I Vest-Norge lå nivået på 22,98 prosent, opp 2,6 prosentpoeng fra uken før.