Den nye ordningen markerer en milepæl for norsk næringsliv, mener skattedirektør Nina Schanke Funnemark.

– Den nye skattemeldingen ligner på den for lønnsmottakere som kom for første gang i 2020. Den er med andre ord mye mer oversiktlig strukturert og enklere å bruke – når man kjenner den. Men dette blir en stor endring som kan kreve en ekstra innsats i overgangen, sier hun i en pressemelding.

Kvaliteten på opplysningene blir sjekket før man sender inn, og man får tilbakemelding om eventuelle feil. Det kan spare bedriftene for etterarbeid.

Skattemeldingen for næringslivet har kommet trinnvis de siste fire årene. Nå forsvinner rundt 60 skjemaer med til sammen 6.500 felt for godt.

– Hvis du har et enkeltpersonforetak kan du i de aller, aller fleste tilfellene fortsatt levere skattemeldingen uten å ha et regnskaps- eller årsoppgjørssystem. Har du et selskap må du levere skattemeldingen gjennom systemet du har, utdyper Nina Schanke Funnemark.

Enkeltpersonforetak får skattemeldingen i mars måned, som tidligere år.