Han kommer fra stillingen som daglig leder i Kjeldsberg Eiendomsforvaltning AS. Erlien begynner i den nye stillingen 1. mars 2024, opplyser Nyhavna Utvikling i en pressemelding.

– Styret i Nyhavna Utvikling er svært fornøyd med at Erik Erlien har takket ja til å lede transformasjonen av Nyhavna til en ny fremtidsrettet bydel, sier styreleder Johan Arnt Vatnan.

– Med Erik får selskapet er svært erfaren toppleder som kjenner næringen, har jobbet mye med bærekraft og har erfaring fra prosesser mot offentlig eierskap, fortsetter han.

Før han overtok som daglig leder i Kjeldsberg Eiendomsforvaltning, var Erlien økonomidirektør i Polaris Media AS. Han har også vært økonomidirektør i Retura og økonomisjef i NTNU.

– Nyhavna er antakelig det mest spennende eiendomsutviklingsprosjektet her i landet de neste årene. Å få jobbe med å utvikle, utbygge og forvalte dette er en fantastisk spennende utfordring, sier Erlien i samme pressemelding.

Utbygging

Ambisjonen til den nye daglige lederen er å komme i gang med utbygging på Nyhavna så fort som mulig:

– Men aller først vil jeg bli enda bedre kjent med prosjektet og alle aktørene som er en del av utviklingen og utbyggingen på Nyhavna, sier Erlien.

I påvente av at den nye daglige lederen er på plass, har styret i Nyhavna Utvikling hentet inn Erik Spilsberg fra Rambøll som interimleder i selskapet for å ivareta utvikling og daglig drift.