– Ingen flyplasser skal legges ned. Derfor varsler vi økonomiske tiltak nå, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) i en pressemelding.

Pandemien traff luftfarten med stor kraft, og trafikken er ennå ikke tilbake på samme nivå som før. Statseide Avinor står allerede i en utfordrende økonomisk situasjon, og selskapet venter lavere inntekter fremover.

Avinor får sine inntekter fra driften av flyplasser. Overskuddet fra driften av Oslo lufthavn og andre større flyplasser har gjort det mulig for selskapet å drifte ulønnsomme lufthavner i distriktene.

Men fallet i passasjertall har skapt en alvorlig situasjon for selskapet.

Vil øke lufthavnavgiftene

I et brev til Avinor skriver Samferdselsdepartementet at regjeringen vil øke lufthavnavgiftene med 200 millioner kroner fra 2023 til 2024.

– Økningen i lufthavnavgiftene som flyselskapene betaler til Avinor for å bruke flyplassene, er noe høyere enn prisstigningen, men vesentlig lavere enn det Avinor selv har foreslått. Dette innebærer at vi tar hensyn til det samlede avgiftsnivået for luftfartsnæringen, sier Nygård i pressemeldingen.

Samtidig vil regjeringen også se på andre tiltak, blant annet om Avinor kan få lov til å selge ikke-taxfreevarer i taxfreebutikkene. Det vil blant annet kunne åpne for salg av lokalproduserte varer.

Jobber med effektivisering

Regjeringen vil også vurdere om staten bør overta finansieringen av oppgaver Avinor i dag utfører for å sikre viktige samfunnsfunksjoner, blant annet knyttet til ambulanseberedskap og grensekontroll.

Konsernsjef Abraham Foss i Avinor sier i en pressemelding at han er tilfreds med at regjeringen foreslår tiltak som vil bedre rammevilkårene.

– Selv om aktiviteten på lufthavnene tar seg opp, jobber vi intenst med å effektivisere ytterligere samtidig som vi skal opprettholde dagens lufthavnstruktur og løse en rekke samfunnspålagte oppgaver, sier Foss.

NHO: Ikke riktig medisin

– Det betyr økte flypriser, dårligere rutetilbud og svekkelse av de norske flyselskapene, sier administrerende direktør Erik Lahnstein i NHO Luftfart om tiltakene.

Han mener Avinor ikke har lyktes med å tilpasse sine kostnader tilstrekkelig til et vesentlig lavere inntektsnivå og dermed er i fundamental ubalanse.

Luftfartsbransjen mener det må kraftigere lut til med ytterligere kostnadskutt i Avinor og at staten må gjeninnføre ordningen med statlig støtte til drift av de minste og ulønnsomme flyplassene.

Lahnstein peker på at flyselskapenes eiere og kreditorer har foretatt enorme nedskrivninger, skutt inn ny kapital i selskapene og kuttet kostnadene kraftig. I tillegg skal klimagassutslippene ned i årene framover, og mer bærekraftig flydrivstoff skal tas i bruk, et drivstoff som koster tre til seks ganger mer enn dagens.

– Det betyr at den årlige utgiften for flypassasjerer og flyselskap vil øke med flere milliarder kroner. Vi har ikke rygg til å bære ytterligere skatteøkninger på toppen av dette, sier Lahnstein.