– Taxinæringen driver med persontransport, og bærer et stort ansvar for transport av sårbare grupper, som barn og syke. Vi er overrasket over at regjeringen nå velger å lempe på kravene og fjerne kvalitetssikringen av drosjesjåførene, sier styreleder Per Ove Sercan Husevik i Norges Trafikkskoleforbund i en pressemelding.

Norges Trafikkskoleforbund holder kurs for trafikklærere som underviser kommende drosjesjåfører. De mener dette går på tvers av Nullvisjonen, visjonen om null drepte og hardt skadde i trafikken.

– På den praktiske delen blir det øvd på å sikre personer i bil, sikre personer som sitter i rullestol i bil, trille personer i rullestol, feste barnesete i bil og påse at bilen er i forskriftsmessig og forsvarlig stand før kjøringen starter, samt bruk av GPS. Dette er kunnskap som det er vanskelig å tilegne seg gjennom en teoretisk tilnærming, sier Pål Andersen, seniorrådgiver og kursholder på taxikursene, legger han til.

Ønsker å bidra til økt rekruttering

Regjeringen sa tirsdag formiddag at den ønsker å avvikle den praktiske prøven for å kunne rekruttere flere drosjesjåfører.

– Vi ser at drosjenæringen i distriktene sliter med rekrutteringen, og regjeringen ønsker å bidra til økt rekruttering. Selv om det sannsynligvis er flere grunner til at færre velger dette yrket i distriktene, kan vi ikke utelukke at prøvekravene kan spille en rolle. Derfor avvikler vi nå kravet om praktisk drosjesjåførprøve, sa samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) i en pressemelding.

Alle som søker om kjøreseddel for drosje, må i dag bestå både en teoretisk og en praktisk drosjesjåførprøve hos Statens vegvesen for å kunne bevise at de har god nok fagkompetanse.

Men samferdselsdepartementet har bedt Statens vegvesen om å avvikle den praktiske prøven. Det understrekes imidlertid at fagkompetanse fortsatt skal bevises gjennom den teoretiske prøven.

– Selv om den praktiske drosjeførerprøven avvikles, stilles det fortsatt høye kompetansekrav til drosjesjåfører i Norge. Det er viktig, fordi folk må kunne ha tillit til at drosjesjåførene kan jobben sin, og det bidrar den teoretiske prøven til, sa Nygård tirsdag formiddag.

Skal evaluere og vurdere tiltaket

Statsråden peker på at den praktiske drosjesjåførprøven kun har vært tilgjengelig på utvalgte trafikkstasjoner i landet, og at det for noen har gitt både lang reisevei og noe ventetid for å få ledig time.

Samtidig er det klart at den teoretiske prøven er billigere for kandidaten å gjennomføre, det er kort ventetid for ledig time, og den er tilgjengelig på alle Statens vegvesens trafikkstasjoner.

Samferdselsdepartementet opplyser at de skal evaluere og vurdere virkningene av tiltaket senere.

1. juni i fjor innførte regjeringen blant annet krav om fagkompetanse for løyvehaverne.