70.000 er en sterk økning fra 2020, da det ble meldt om like over 43.000 rømte fisk. Det er imidlertid vesentlig færre enn i 2019, da nær 270.000 fisk ble registrert rømt, melder IntraFish.

– Generelt ser vi at et flertall av hendelsene skjer i forbindelse med arbeidsoperasjoner, forteller seniorrådgiver Monika Haugland i kyst- og havbruksavdelingen i Fiskeridirektoratet.

Den største hendelsen var i Trøndelag i midten av august, da Salmonor meldte inn at rundt 39.000 fisk rømte. Rundt 13.000 er tatt i gjenfangst, mens rundt 26.000 fisk anslagsvis fortsatt er på rømmen.

– Det var stor spredning av fisk fra denne hendelsen, og Fiskeridirektoratet fikk inn mange tips om fangster helt nord til Vefsn, forteller Haugland.