Gikk seks millioner i overskudd i 2020 uten å arrangere festival

Selv om folk ikke strømmet til Festningen får den årlige festen verken i år eller i fjor, sitter festivalen igjen med overskudd. Foto Håvard Haugseth Jensen