Det viser endelige tall fra nettsidene til strømbørsen Nord Pool. Det er den høyeste strømprisen i Sørøst-, Vest- og Sørvest-Norge så langt i år.

Ukraina-krigen og høyere gasspriser er en av årsakene, selv om det uansett hadde blitt forholdsvis dyrt, sier kraftanalytiker Sigbjørn Seland i Storm Geo til E24.

– Det blir ganske kjølig i hele Norden, og så er det lite vindkraft. Men det blir ekstra dyrt på grunn av Ukraina, det er det absolutt ingen tvil om, sier Seland.

– Det er ekstrempriser på strøm på kontinentet nå etter at både gasspriser og kullpriser har steget til rekordnivå, sier kraftanalytikeren.

I resten av landet er imidlertid strømprisen en helt annen. I Midt-Norge blir prisen 0,20 kroner per kWh på sitt høyeste, og i Nord-Norge blir prisen 0,18 kroner.

Snittprisen 1,26 kroner

En kilowattime tilsvarer strømbruk på én kilowatt over én time. Dusjer man i ti minutter, brukes det cirka 6,5 kWh, men det avhenger av hvor mye vann dusjhodet leverer.

Snittprisen i landet vil fredag ligge på 1,26 kroner per kWh.

Den høyeste døgnprisen på strøm fredag finner vi i Sørøst-, Sørvest- og Vest-Norge på 2,00 kroner per kWh.

Deretter kommer Midt-Norge med en døgnpris på 0,16 kroner og Nord-Norge med en døgnpris på 0,16 kroner

I tillegg må du betale avgifter

I tillegg til spotprisen på strøm kommer forbruksavgift (16,69 øre per kWh), avgift til Enova (1 øre per kWh), og et eventuelt påslag fra strømselskapene.

På toppen av det hele legges en merverdiavgift på 25 prosent, og på siden kommer nettleie.

I Nordland, Troms og Finnmark er det ingen merverdiavgift på strøm, og i Finnmark og Nord-Troms slipper man også å betale forbruksavgiften.

Den laveste kWh-prisen fredag blir mellom klokken 23 og 00 i Midt- og Nord-Norge, da på 0,15 kroner.

Prisen per kWh blir på sitt laveste i Sørøst-, Sørvest- og Vest-Norge 1,68 kroner.