Trondheimskonsernet passerte milliarden for første gang

foto